Další valná hromada se uskuteční 24. 11. 2017 od 17:00 hodin na adrese Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2. Valné hromadě bude předcházet odborná přednáška cca od 15:00 hodin. Podrobnosti budou zveřejňovány průběžně.

Zaznamenejte si prosím do svých diářů.