3. Muzikoterapeutické sympózium pro členy CZMTA bylo o sdílení

Sdílení a partnerský přístup v muzikoterapii. Třetí muzikoterapeutické sympózium pro členy CZMTA s tímto názvem spojilo o víkendu 19.-21. května dvacítku muzikoterapeutů v horské chatě Zákoutí v Harrachově.

“Bylo mezi námi i pár nových členů asociace. I když nám zpočátku přišlo škoda, že nás nepřijelo více, výhodou tohoto počtu zase bylo, že se kromě čejenské konference mohli všichni dohromady účastnit všech workshopů, což dobře korespondovalo s tématem sdílení,” vyjádřila svůj názor jedna z aktivních účastnic, Zuzana Ouředníčková. Ta na setkání představila svou metodiku práce s rezonanční kolébkou.

S různými formami muzikoterapie v Psychiatrické léčebně v Dobřanech přítomné prostřednictvím kazuistik seznámila Jana Fojtíčková. Zmínila se i o vlivu muzikoterapie na konkrétní klienty.

Obrovský obdiv sklidil Tomáš Dufek, dlouholetý výrobce netradičních hudebních nástrojů. Účastníky sympózia poutavým vyprávěním a ukázkami seznámil s detaily výroby. Přivezl s sebou také spoustu zajímavých nástrojů ze své dílny, včetně rezonanční kolébky, kterou dokonce v Česku vyrobil jako první.

Ranní meditací provedl zájemce každé ráno Petr Broniš. “V rámci jeho workshopu jsme načerpali energii v přírodě skrze hru na koncovky,” popsala za všechny Zuzana Ouředníčková.

Svůj pohled na téma muzikoterapie v Základní škole pro žáky s kombinovanými vadami představila Dana Zouharová.

Závěr sympozia patřil Noemi Komrskové. Ta se podělila o svůj profesní životní příběh a o své zkušenosti, zážitky a výzkum, který prováděla za hlubokého socialismu při svém působení u dětí v Hamzově léčebně Luže-Košumberk. “Noemi patří veliký dík za podporu, ochotu odpovídat na naše otázky, nadhled a laskavost, s kterou se o své zkušenosti dělí,” připomněla Zuzana Ouředníčková.

Díky samozřejmě patří i všem ostatním aktivním i pasivním účastníkům sympozia a těm, kdo jeho uskutečnění podpořili. A jelikož už na místě se ozývala spousta zajímavých námětů ohledně příštího ročníku, už teď se na něj můžeme všichni těšit!

Zveřejňujeme termíny skupinové supervize v roce 2017.

Skupinová supervize je určená pro všechny, kteří mají chuť a potřebu reflektovat vlastní muzikoterapeutickou práci. Víkendová setkání jsou koncipována tak, aby zajistila pro každého 60 - 70 minut přímé supervize pro každého účastníka. Na jednotlivé termíny se zájemci mohou přihlásit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bližší informace k jednotlivým supervizním víkendům najdete níže.

Termíny supervizních seminářů:

27. – 28. května (sobota – neděle) Liberec

Supervizi povede Tomáš Procházka. Počet účastníků 10, časový plán supervize je v sobotu od 9 do 19 hodin, v neděli od 8 do 14 hodin. Cena za supervizní setkání je 1.500,- Kč (v ceně je možnost přespání a jednoduché jídlo během víkendu).

 

24.6.2017 (sobota)
24.8.2017 (čtvrtek)
22.9.2017 (pátek)
20.10.2017 (pátek)
24.11.2017 (pátek)

Supervize povede Lenka Kábelová. Podrobnější informace zde

Další ochutnávkový workshop se uskuteční 21.-22.10.2017. Prosím zaznamenejte si do svých diářů. Program bude upřesněn.

16. listopadu se konala se konference „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe 2016“

Již podruhé se v prostorách PNB – konkrétně Divadla za plotem - uskutečnila muzikoterapeutická konference u příležitosti Evropského dne muzikoterapie. Ta letošní s názvem „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe 2016“ se konala 16. listopadu 2016. Akce proběhla s podporou náměstka MZČR MUDr. Toma Philippa, pořadatelem byla Muzikoterapeutická asociace České republiky CZMTA.

Evropský den muzikoterapie je spojen s datem 15. listopadu – protože 15. 11. 1991 (tedy již před 25 lety) byla Evropská konfederace muzikoterapie (EMTC) založena. Cílem akcí, které jsou v celé Evropě k tomuto dni organizovány, je rozšiřovat a sdílet vědecké, odborné i praktické informace oboru muzikoterapie mezi laickou i odbornou veřejností. Je velice příjemné konstatovat, že i v České republice existuje řada odborníků, kteří mohou své znalosti prezentovat na podobných setkáních, jako jsou tyto konference.

Mezi přednášejícími jsme přivítali řadu významných odborníku oboru – dva příspěvky přednesli také lékaři PNB, konkrétně MUDr. et PhDr Ivo Hanel (Výběr z metaanalýz, zaměřený na nové výzkumy v muzikoterapii) a prim. MUDr. Karel Nešpor (Prvky muzikoterapie v léčbě osob závislých na alkoholu). Celý program je k dispozici na stránkách asociace – http://czmta.cz/images/Program_MT_konference_2016.pdf.

Účastníci konference jak v jejím průběhu, tak i následně velice pozitivně hodnotili zvolená témata, vysokou kvalitu příspěvků, inspirativní prostředí a velmi příjemnou atmosféru. Vítané uvolnění přinesl také rytmicko-melodický workshop slovenské skupiny Rytmika (Mgr. Tono Gúth a kolektiv), konaný v průběhu programu.

Chtěli bychom tedy znovu poděkovat přednášejícím, vedení Psychiatrické nemocnice Bohnice i všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh tohoto setkání za velmi přátelský i profesionální přístup, který jednoznačně přispěl k úspěchu této konference.

Za organizační tým děkuje PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

View the embedded image gallery online at:
http://czmta.cz/aktuality#sigProId93a771296b

 

Ohlédnutí za III. ročníkem mezinárodní konference Space for Art Therapies, které spoluorganizovala naše asociace CZMTA s asociacemi ČAA, TANTER a ADCR

Kytary.czVšichni členové Muzikoterapeutické Asociace mají nárok na 10% pro nákup hudebních nástrojů na Kytary.cz.

U větších nákupů lze zažádat i o další množstevní slevu.

Slevu lze uplatnit tak, že se u prodejce Kytary.cz registrujete: http://kytary.cz/User/Registration/.

Pak stačí napsat žádost na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve znění "Žádám o slevu na nákup hudebních nástrojů na základě členství v Muzikoterapeutické Asociaci. Můj účet je přiřazen k mailové adrese….“.

Zákaznická podpora vaše členství prověří a slevu vám zajistí.

Vzhledem k pokračujícímu soudnímu sporům MAUTu a Akademie Alternativa s naší asociací, chceme tímto vyjádřením informovat naše členy i odbornou veřejnost o aktuálním vývoji konfliktu, který zatěžuje jak kredit našeho oboru, tak i snahy o vytvoření odpovídajícího legislativního rámce muzikoterapie v ČR.

Přes naši snahu o smír a konstruktivní komunikaci se zástupci MAUT a Akademie Alternativa (jasným dokladem této naší ochoty je dopis ze dne 22. září 2014 ve kterém Rada CZMTA oslovila vedení MAUT s nabídkou racionálního a vstřícného jednání), podaly tyto dva subjekty v říjnu 2014 na naši asociaci opět žalobu. Důvod podání žaloby byl formulován jako ochrana dobré pověsti MAUT a Akademie Alternativa. Pověst těchto subjektů jsme měli poškodit především naší námitkou (z dubna 2012) proti způsobu vytvoření a postupu pracovní skupiny pod vedením Mgr. Marie Beníčkové Ph.D., která usilovala v rámci projektu Národní soustavy povolání ( NSP) o legislativní kotvení oboru muzikoterapie a arteterapie z našeho pohledu zcela neadekvátním a netransparentním způsobem. Naši námitku, kterou jsme podali společně s Českou arteterapeutickou asociací a kterou podpořila řada dalších odborných subjektů a osobností, považujeme i zpětně za zcela odůvodněnou, věcnou a legitimní.

Zároveň považujeme za zcela nevhodné, aby rozdílné názory zástupců odborné veřejnosti na způsob kotvení povolání muzikoterapeuta v České republice a s nimi související kritika postupu MAUT a Akademie Alternativa s.r.o. (zástupci těchto personálně provázaných institucí byli členy zmíněné pracovní skupiny NSP) byly v demokratické společnosti předmětem soudního sporu.

Proto jsme po více než roce soudního jednání přijali rozhodnutí soudu, který svým rozsudkem dne 3. listopadu 2015 rozhodl o neodůvodněnosti žaloby a v plném rozsahu ji zamítl. Zároveň MAUTu a Akademii Alternativa soud uložil povinnost zaplatit naší asociaci náklady soudního řízení.

Bohužel musíme konstatovat, že se žalobci proti tomuto rozsudku odvolali a celý spor tak bude pokračovat.

Celá kauza je nepříjemná, stojí nás mnoho času, energie i finančních prostředků, což je pro organizaci založené na neziskovém a dobrovolnickém základě velmi zatěžující. K situaci dodáváme, že žalobci na nás nepodávají pouze žaloby a předžalobní výzvy, ale v minulosti rozeslali stížnosti na minimálně 12 dalších subjektů státní správy (což zástupkyně žalobců potvrdila během soudního jednání). Tento tlak má velmi často ryze osobní charakter a podle nás nijak nesouvisí se snahou o oborovou diskusi či rozdílný pohled na otázku profesních standardů a podobu legislativního rámce oboru.

I součástí samotného soudního líčení bylo postupné doplňování žaloby formou obsáhlých procesních replik, které se zaměřovaly na vytváření osobních konfliktů, aniž by se přímo vztahovaly k předmětu žaloby. Tento postup považujeme za formu dlouhodobé pokračující kampaně MAUTu a Akademie Alternativa proti naší asociaci, kdy hlavní motivací je podle našeho názoru nás zastrašit i vyčerpat. Přestože rozsudek není zatím pravomocný, je pro nás v tomto směru jasné stanovisko soudu povzbuzením a potvrzením, že naše snaha o věcnou komunikaci a hájení základních hodnot a profesních nároků má smysl.

Závěrem chceme poděkovat dalším profesním organizacím za morální podporu v této situaci. Naše asociace se dlouhodobě snaží ohledně standardů vzdělávání a praxe o respektování jak šíře různých přístupů, tak i kontextů terapeutické praxe s odůvodněnými nároky na odbornou a zodpovědnou práci. Z tohoto důvodu je pro nás spolupráce s dalšími partnery a organizacemi, se kterými nás spojují podobné hodnoty a etické nároky, velmi důležitá.

Za Radu CZMTA, Mgr. Tomáš Procházka – předseda asociace

Zápis ze zasedání rady 10.4.2017 naleznete v sekci Dokumenty pro členy CZMTA. Další zasedání proběhne 15.5.2017.

 

Česká arteterapeutická asociace vyprodává starší čísla časopisu Arteterapie.

Pokud zakoupíte nejméně 20 čísel časopisů, získáte je se slevou 50%, k uvedené částce je třeba připočíst balné a poštovné.
Nabídka platí do vyprodání zbylých čísel.
Sleva se nevztahuje na časopisy vydané v roce 2016.

Informace o obsahu jednotlivých časopisů naleznete na stránkách ČAA.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prosíme všechny členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2017.

Výše poplatku: 600,- Kč

Číslo účtu: 2101201695/2010

IBAN: CZ8520100000002101201695
BIC: FIOBCZPP

Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1


Variabilní symbol: 2017666

Děkujeme.

Pokud máte zájem o zařazení do registru členů a zveřejnění na webových stránkách CZMTA, zašlete nám prosím emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. formulář (Dotazník a souhlas se zpracováním osobních údajů), který naleznete zde.