Muzikoterapeutické sympozium s tématem muzikoterapie v neurorehabilitaci uspořádané pro studenty a učitele 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Kde: Oddělení rehabilitační medicíny 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 7, Praha 2, knihovna

Kdo: Dr. Markéta Gerlichová, PhD.

Kdy: 15. 11. 2017, 13:00 až 15:00

 

Podzimní zastavení s muzikoterapií - Evropský den muzikoterapie

Kde: Terapeutické centrum U sebe, Brandýská 133/33, Praha 8

Kdo: Mgr. Zuzana Ouředníčková

Kdy: 15. 11. 2017, 18:00 až 20:00

 

MUZIKOTERAPIE a co to je?

Celodenní akce k Evropskému dni muzikoterapie na Zámeckém návrší v Litomyšli

Kde: Litomyšl, Zámecké návrší
Kdo: Alžběta a Pavel Jasanští - Zeměznění, Jana Klusoňová - Studio Voice, žáci, učitelé, klienti, asistenti, zaměstnanci SZŠ Litomyšl, SZŠ Vysoké Mýto a Denního stacionáře Ruky pro život o. p. s. v Litomyšli, veřejnost
Kdy: 15. 11. 2017, 8:15 - 18:00
8.15-9.15 Sloupový sál, Veřejné prožitkové setkání s muzikoterapií (SZŠ Litomyšl, Jasanští, Klusoňová)
9.30-10.00 Piaristický chrám, Muzikohrátky v chrámu (DS Ruky pro život OPS, Jasanští, Klusoňová)
10.30-11.30 Jízdárna, Veřejné prožitkové setkání s muzikoterapií (SZŠ Vysoké Mýto, Jasanští, Klusoňová)
16.00-18.00 Kočárovna, Beseda o muzikoterapii a prožitkový workshop Využití hry na tělo a jednoduché perkuse v pedagogickém procesu (Jasanští)

 

„Vydechni s hudbou“ Hlasově instrumentální workshop pro učitele (uvolnění hlasivek a hlasu, prevence stresu)

Kde:  Základní škola sv. Voršily, Praha, Ostrovní 9

Kdo: Bc. Ondřej Tichý

Kdy:  15. 11. 2017, 14:30 až 16:30

 

Evropský den muzikoterapie v Centru sociálních služeb Tloskov

Kde: Centrum sociálních služeb Tloskov, Neveklov 1

Kdy: 18. až 19. 11. 2017, 9:00 až 17:00

V sobotu 18. 11. 2017 od 9:30 do 15:00 budete mít možnost zdarma navštívit muzikoterapeutické workshopy, semináře a koncerty v CSS Tloskov.

Workshop povedou:

Wolfgang Mastnak (Německo, Čína) - Sound Work

Teresa Tièschky (Německo) - terapie zpěvem

Ivo Sedláček - speciální relaxační koncert

Matěj Lipský a Jiří Pazour - vývojová muzikoterapie

Petr Šušor - bubenický workshop

Dále budete moci navštívit muzikoterapie, které povedou zaměstnanci CSS Tloskov podle modelu Tomáše Procházky.

V neděli 19. 11. 2017 vás zveme na koncert japonské flétnistky Momo Yasukawa (http://www.mocca-web.net). Koncert je rovněž zdarma a uskuteční se od 16:00 hod. v klubu na zámku Tloskov.

Pro další informace využijte email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Křest nové knihy o muzikoterapii: „Hudba léčí. Základy muzikoterapie pro každého“ autorky Markéty Gerlichové

Kde: Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2

Kdo: PhDr. Markéta Gerlichová, PhD.

Kdy: 24. 11. 2017, 16:30

Stáhněte si píseň k Evropskému dni muzikoterapie, přetvořte podle sebe a sdílejte!

Více informací a píseň ke stažení na http://www.musictherapyday.com/theme/hearing-your-voice-2017

Vzhledem k informacím, které jsou k dispozici na webových stránkách MAUT, zveřejňuje Rada CZMTA toto stanovisko:

Soud první instance zamítl žalobu MAUT a Akademie Alternativa s.r.o., žalobci se odvolali a před dalším jednáním žalobu stáhli. Na základě rozhodnutí soudu byly MAUTem a Akademií Alternativa uhrazeny soudní a další výlohy..

V případě zájmu o více informací kontaktuje CZMTA na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zveme vás na Valnou hromadu CZMTA, která se uskuteční 24. 11. 2017 v Praze.

V pozvánce jsou témata, která k jednání Valné hromady navrhuje Rada asociace. Pokud byste chtěli zařadit do programu nějaký další bod, pošlete svůj návrh na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. října 2017.

Zároveň Vás zveme na přednášku prof. Wolfganga Mastnaka, která bude Valné hromadě předcházet. Přednáška s názvem  "Music therapy in verbal and non-verbal communication issues" začíná v 15 hodin (předpokládáme, že prof. Mastnak bude přednášet česky :o).

V 16 hodin proběhne křest nové knížky Markéty Gerlichové "Hudba léčí, prvky muzikoterapie pro každého".

Věříme, že tato nabídka pro Vás bude dalším důvodem, proč na společné setkání členů asociace dorazíte. V rámci Valné hromady budou také předána osvědčení pro profesní a garantované členy asociace.

 

Program Valné hromady CZMTA 24. 11. 2017:

 • Schválení programu
 • Schválení účetní závěrky za rok 2016
 • Schválení výroční zprávy asociace za rok 2016
 • Zpráva o činnosti Rady asociace v období od minulé valné hromady
 • Diskuse o činnosti asociace
 • Zpráva o činnosti a aktualitách EMTC
 • Zpráva o 15. světovém kongresu WFMT v Japonsku
 • Zpráva o jednáních týkajících se legislativního kotvení uměleckých terapií
 • Diskuse a schválení mandátu Radě asociace týkající se možnosti vytvořit s dalšími asociacemi v oblasti umělecko kreativních terapeutických oborů zastřešující organizaci
 • Diskuse nad nabídkou a systémem supervize
 • Závěr valné hromady

Místo a doba konání VH: Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2, velká posluchárna, od 17:00 do 19:30 hodin.

Závěrem chceme všechny účastníky požádat, aby si vzali na Valnou hromadu jeden ze svých oblíbených hudebních nástrojů.

3. Muzikoterapeutické sympózium pro členy CZMTA bylo o sdílení

Sdílení a partnerský přístup v muzikoterapii. Třetí muzikoterapeutické sympózium pro členy CZMTA s tímto názvem spojilo o víkendu 19.-21. května dvacítku muzikoterapeutů v horské chatě Zákoutí v Harrachově.

“Bylo mezi námi i pár nových členů asociace. I když nám zpočátku přišlo škoda, že nás nepřijelo více, výhodou tohoto počtu zase bylo, že se kromě čejenské konference mohli všichni dohromady účastnit všech workshopů, což dobře korespondovalo s tématem sdílení,” vyjádřila svůj názor jedna z aktivních účastnic, Zuzana Ouředníčková. Ta na setkání představila svou metodiku práce s rezonanční kolébkou.

S různými formami muzikoterapie v Psychiatrické léčebně v Dobřanech přítomné prostřednictvím kazuistik seznámila Jana Fojtíčková. Zmínila se i o vlivu muzikoterapie na konkrétní klienty.

Obrovský obdiv sklidil Tomáš Dufek, dlouholetý výrobce netradičních hudebních nástrojů. Účastníky sympózia poutavým vyprávěním a ukázkami seznámil s detaily výroby. Přivezl s sebou také spoustu zajímavých nástrojů ze své dílny, včetně rezonanční kolébky, kterou dokonce v Česku vyrobil jako první.

Ranní meditací provedl zájemce každé ráno Petr Broniš. “V rámci jeho workshopu jsme načerpali energii v přírodě skrze hru na koncovky,” popsala za všechny Zuzana Ouředníčková.

Svůj pohled na téma muzikoterapie v Základní škole pro žáky s kombinovanými vadami představila Dana Zouharová.

Závěr sympozia patřil Noemi Komrskové. Ta se podělila o svůj profesní životní příběh a o své zkušenosti, zážitky a výzkum, který prováděla za hlubokého socialismu při svém působení u dětí v Hamzově léčebně Luže-Košumberk. “Noemi patří veliký dík za podporu, ochotu odpovídat na naše otázky, nadhled a laskavost, s kterou se o své zkušenosti dělí,” připomněla Zuzana Ouředníčková.

Díky samozřejmě patří i všem ostatním aktivním i pasivním účastníkům sympozia a těm, kdo jeho uskutečnění podpořili. A jelikož už na místě se ozývala spousta zajímavých námětů ohledně příštího ročníku, už teď se na něj můžeme všichni těšit!

Zveřejňujeme termíny skupinové supervize v roce 2017.

Skupinová supervize je určená pro všechny, kteří mají chuť a potřebu reflektovat vlastní muzikoterapeutickou práci. Víkendová setkání jsou koncipována tak, aby zajistila pro každého 60 - 70 minut přímé supervize pro každého účastníka. Na jednotlivé termíny se zájemci mohou přihlásit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bližší informace k jednotlivým supervizním víkendům najdete níže.

Termíny supervizních seminářů:

 • Supervize povede Lenka Kábelová

24.11.2017 (pátek)

Podrobnější informace zde

16. listopadu se konala se konference „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe 2016“

Již podruhé se v prostorách PNB – konkrétně Divadla za plotem - uskutečnila muzikoterapeutická konference u příležitosti Evropského dne muzikoterapie. Ta letošní s názvem „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe 2016“ se konala 16. listopadu 2016. Akce proběhla s podporou náměstka MZČR MUDr. Toma Philippa, pořadatelem byla Muzikoterapeutická asociace České republiky CZMTA.

Evropský den muzikoterapie je spojen s datem 15. listopadu – protože 15. 11. 1991 (tedy již před 25 lety) byla Evropská konfederace muzikoterapie (EMTC) založena. Cílem akcí, které jsou v celé Evropě k tomuto dni organizovány, je rozšiřovat a sdílet vědecké, odborné i praktické informace oboru muzikoterapie mezi laickou i odbornou veřejností. Je velice příjemné konstatovat, že i v České republice existuje řada odborníků, kteří mohou své znalosti prezentovat na podobných setkáních, jako jsou tyto konference.

Mezi přednášejícími jsme přivítali řadu významných odborníku oboru – dva příspěvky přednesli také lékaři PNB, konkrétně MUDr. et PhDr Ivo Hanel (Výběr z metaanalýz, zaměřený na nové výzkumy v muzikoterapii) a prim. MUDr. Karel Nešpor (Prvky muzikoterapie v léčbě osob závislých na alkoholu). Celý program je k dispozici na stránkách asociace – http://czmta.cz/images/Program_MT_konference_2016.pdf.

Účastníci konference jak v jejím průběhu, tak i následně velice pozitivně hodnotili zvolená témata, vysokou kvalitu příspěvků, inspirativní prostředí a velmi příjemnou atmosféru. Vítané uvolnění přinesl také rytmicko-melodický workshop slovenské skupiny Rytmika (Mgr. Tono Gúth a kolektiv), konaný v průběhu programu.

Chtěli bychom tedy znovu poděkovat přednášejícím, vedení Psychiatrické nemocnice Bohnice i všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh tohoto setkání za velmi přátelský i profesionální přístup, který jednoznačně přispěl k úspěchu této konference.

Za organizační tým děkuje PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

View the embedded image gallery online at:
http://czmta.cz/aktuality#sigProId93a771296b

 

Ohlédnutí za III. ročníkem mezinárodní konference Space for Art Therapies, které spoluorganizovala naše asociace CZMTA s asociacemi ČAA, TANTER a ADCR

Kytary.czVšichni členové Muzikoterapeutické Asociace mají nárok na 10% pro nákup hudebních nástrojů na Kytary.cz.

U větších nákupů lze zažádat i o další množstevní slevu.

Slevu lze uplatnit tak, že se u prodejce Kytary.cz registrujete: http://kytary.cz/User/Registration/.

Pak stačí napsat žádost na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve znění "Žádám o slevu na nákup hudebních nástrojů na základě členství v Muzikoterapeutické Asociaci. Můj účet je přiřazen k mailové adrese….“.

Zákaznická podpora vaše členství prověří a slevu vám zajistí.

Zápis ze zasedání rady 11.9.2017 naleznete v sekci Dokumenty pro členy CZMTA. Další zasedání proběhne 9.10.2017.

 

Česká arteterapeutická asociace vyprodává starší čísla časopisu Arteterapie.

Pokud zakoupíte nejméně 20 čísel časopisů, získáte je se slevou 50%, k uvedené částce je třeba připočíst balné a poštovné.
Nabídka platí do vyprodání zbylých čísel.
Sleva se nevztahuje na časopisy vydané v roce 2016.

Informace o obsahu jednotlivých časopisů naleznete na stránkách ČAA.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prosíme všechny členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2017.

Výše poplatku: 600,- Kč

Číslo účtu: 2101201695/2010

IBAN: CZ8520100000002101201695
BIC: FIOBCZPP

Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
117 21 Praha 1


Variabilní symbol: 2017666

Děkujeme.

Pokud máte zájem o zařazení do registru členů a zveřejnění na webových stránkách CZMTA, zašlete nám prosím emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. formulář (Dotazník a souhlas se zpracováním osobních údajů), který naleznete zde.