Vzhledem k pokračujícímu soudnímu sporům MAUTu a Akademie Alternativa s naší asociací, chceme tímto vyjádřením informovat naše členy i odbornou veřejnost o aktuálním vývoji konfliktu, který zatěžuje jak kredit našeho oboru, tak i snahy o vytvoření odpovídajícího legislativního rámce muzikoterapie v ČR.

Přes naši snahu o smír a konstruktivní komunikaci se zástupci MAUT a Akademie Alternativa (jasným dokladem této naší ochoty je dopis ze dne 22. září 2014 ve kterém Rada CZMTA oslovila vedení MAUT s nabídkou racionálního a vstřícného jednání), podaly tyto dva subjekty v říjnu 2014 na naši asociaci opět žalobu. Důvod podání žaloby byl formulován jako ochrana dobré pověsti MAUT a Akademie Alternativa. Pověst těchto subjektů jsme měli poškodit především naší námitkou (z dubna 2012) proti způsobu vytvoření a postupu pracovní skupiny pod vedením Mgr. Marie Beníčkové Ph.D., která usilovala v rámci projektu Národní soustavy povolání ( NSP) o legislativní kotvení oboru muzikoterapie a arteterapie z našeho pohledu zcela neadekvátním a netransparentním způsobem. Naši námitku, kterou jsme podali společně s Českou arteterapeutickou asociací a kterou podpořila řada dalších odborných subjektů a osobností, považujeme i zpětně za zcela odůvodněnou, věcnou a legitimní.

Zároveň považujeme za zcela nevhodné, aby rozdílné názory zástupců odborné veřejnosti na způsob kotvení povolání muzikoterapeuta v České republice a s nimi související kritika postupu MAUT a Akademie Alternativa s.r.o. (zástupci těchto personálně provázaných institucí byli členy zmíněné pracovní skupiny NSP) byly v demokratické společnosti předmětem soudního sporu.

Proto jsme po více než roce soudního jednání přijali rozhodnutí soudu, který svým rozsudkem dne 3. listopadu 2015 rozhodl o neodůvodněnosti žaloby a v plném rozsahu ji zamítl. Zároveň MAUTu a Akademii Alternativa soud uložil povinnost zaplatit naší asociaci náklady soudního řízení.

Bohužel musíme konstatovat, že se žalobci proti tomuto rozsudku odvolali a celý spor tak bude pokračovat.

Celá kauza je nepříjemná, stojí nás mnoho času, energie i finančních prostředků, což je pro organizaci založené na neziskovém a dobrovolnickém základě velmi zatěžující. K situaci dodáváme, že žalobci na nás nepodávají pouze žaloby a předžalobní výzvy, ale v minulosti rozeslali stížnosti na minimálně 12 dalších subjektů státní správy (což zástupkyně žalobců potvrdila během soudního jednání). Tento tlak má velmi často ryze osobní charakter a podle nás nijak nesouvisí se snahou o oborovou diskusi či rozdílný pohled na otázku profesních standardů a podobu legislativního rámce oboru.

I součástí samotného soudního líčení bylo postupné doplňování žaloby formou obsáhlých procesních replik, které se zaměřovaly na vytváření osobních konfliktů, aniž by se přímo vztahovaly k předmětu žaloby. Tento postup považujeme za formu dlouhodobé pokračující kampaně MAUTu a Akademie Alternativa proti naší asociaci, kdy hlavní motivací je podle našeho názoru nás zastrašit i vyčerpat. Přestože rozsudek není zatím pravomocný, je pro nás v tomto směru jasné stanovisko soudu povzbuzením a potvrzením, že naše snaha o věcnou komunikaci a hájení základních hodnot a profesních nároků má smysl.

Závěrem chceme poděkovat dalším profesním organizacím za morální podporu v této situaci. Naše asociace se dlouhodobě snaží ohledně standardů vzdělávání a praxe o respektování jak šíře různých přístupů, tak i kontextů terapeutické praxe s odůvodněnými nároky na odbornou a zodpovědnou práci. Z tohoto důvodu je pro nás spolupráce s dalšími partnery a organizacemi, se kterými nás spojují podobné hodnoty a etické nároky, velmi důležitá.

Za Radu CZMTA, Mgr. Tomáš Procházka – předseda asociace