Termín nejbližší Valné hromady CZMTA je stanoven na 22. 3. 2014 od 17.00 v Olomouci. Valná hromada je určena pouze čelnům CZMTA. Bližší informace o VH budou členům zaslány e-mailem.