Zasedání Valné hromady proběhlo 6.11.2015 v Olomouci.