6. – 8. 5. 2016 SEV Švagrov

Zveme vás na jarní sympozium CZMTA do Jeseníků, Střediska ekologické výchovy Švagrov – Vernířovice. V poklidném a tvůrčím duchu oborového dialogu, jehož cílem je rozvoj a podpora odborné komunikace v rámci CZMTA, se představí přednášející – členové rady asociace a její profesní členové s metodami a postupy své muzikoterapeutické práce.

Otevřený dialog bude poté pokračovat v oddělených skupinkách.

Přednášející: Tomáš Procházka, Jana Weber, Jana Fojtíčková, Lubomír Holzer.

Neděle bude věnována workshopům. Lektoři: Veronika Faltusová, Jana Fojtíčková, Eva Motyčková, Lubomír Smékal.

Na vaši účast se těší Lubomír Holzer, sekce celostní muzikoterapie a organizační tým sympozia.

Podrobnosti a pozvánka ke stažení: pdfSympozium CZMTA Švagrov - pozvánka.pdf

Přihláška ke stažení: docxSympozium CZMTA Švagrov - přihláška